Säkerhetsdörrar / mer än inbrottsskydd

En säkerhetsdörr ger, förutom inbrottsskydd, också god ljuddämpning, brandskydd och luktskydd.


Hur säker skall din säkerhetsdörr vara?

Den svenska normen SS 817345 för inbrottsskydd

Klass 1
3 min angrepp med verktyg som bräckjärn
(300 mm), huggmejslar etc.
Klass 2 10 min angrepp med verktyg som bräckjärn
(300 mm), huggmejslar etc.
Klass 3 10 min angrepp med verktyg som kofot (600 mm), huggmejslar, vinkelslip 110 mm skiva etc.

Inbrottsskydd SS-ENV 1627 Motståndsklass (MK)

MK 2
Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Angrepp med verktyg som skruvmejslar (375 mm), hammare (125 g), kilar etc.
MK 3 Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg som kofot (710 mm), kilar, skruvmejslar etc.
MK 4 Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med verktyg som borrmaskin, kofot, yxa etc.

MK 5 Total testtid* 40 min varav effektiv angreppstid 15 min. Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr etc.

* Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-ENV 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Säkrare och bättre boendemiljö med moderna säkerhetsdörrar

Våra säkerhetsdörrar bygger på lång erfarenhet om säkerhet och modern innovativ teknik. Idag har vi marknadens bredaste sortiment av säkerhetsdörrar, som även skyddar mot brand och giftiga brandgaser.

En säkerhetsdörr från oss höjer kvaliteten på boendet och förmodligen även värdet på din lägenhet, eller fastigheten om du är fastighets- ägare eller en bostadsrättsförening.Konstruktionen med flera lager stålplåt och mineralull ger Säkerhets- dörren dess ljudadsor-berande egenskaper samtidigt som den skyddar mot brand spridning.

När det gäller brand är det viktigt att dörren är typgodkänd så att du vet att den är provad och godkänd eftersom det är en funktion som kan rädda liv.

Välj rätt säkerhetsklass!
Alla våra säkerhetsdörrar är klassade enligt både de gamla svenska och de nya europeiska normerna. Våra erfarna montörer ser till att helhetslösningen ger den trygghet du förväntar dig.