Miljöarbetet är viktigt

SäkerhetsForum arbetar aktivt för en bättre miljö. Våra rutiner uppfyller kraven för offentlig upphandling.

  • Vi tar hand om och låter destruera dina gamla dörrar.
  • Alla fordon är miljöklass 1.
  • Vi har miljöstationer på alla arbetsplatser och i varje bil.
  • Vi sorterar även farligt gods.
  • Företaget har avtal med Renova om hämtning och destruktion.

Certifiering
Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö


SäkerhetsForum AB
Uppfyller kraven enligt:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018