Inbrottsskydd

När det bästa inte är säkert nog gör vi på SäkerhetsForum det ännu bättre.

Förstärkningen av den här dörren är limmad och nitad fast - det är starkare än svetsning och deformerar inte. Den extra upphöjningen på karmen gör att ett bräckjärn inte får tillräckligt moment.

Små detaljer, stora skillnader. Typiskt SäkerhetsForum!Exempel på specialbyggd branddörr

Vår mönsterskyddade ring av seghärdat stål för oval låscylinder stål är praktiskt taget omöjligt att slå av med huggjärn. Den passar i alla dörrar.

Cylinderringen uppfyller kraven för klass 4 dörrar enl. SSF 3522:2015


Säkerhetstänkande hela vägen!
Säkerhetsforum har ett stort nätverk av underleverantörer som alla är verksamma med att utveckla och och öka säkerheten inom de flesta områden när det gäller inbrottsskydd. Där är alla områden viktiga!

En kedja är aldrig starkare än dess
svagaste länk

Några exempel på några av
våra leverantörer
Säkerhetsdörrar, Branddörrar
Dörrstängare, Cylindrar, Trycken, Låssystem, Automatik, Glas
Lås, Låssystem, Cylindrar, Trycken
Gallergrindar, Jalusier
Brandsäkra, brevinkast
Säkerhetsbrevlåda
Brytskydd till S30, S32 och S33

Dalocs S30 utrustad med brytskydd förhindrar effektivt inbrott i miljöer där man förskriver en brandgastät ståldörr, t ex i trapphus.För ytterligare höjd säkerhet i kombination med brandgastäthet rekommenderas säkerhetsdörr S33, S43 eller S44.

Brytskydd på gångjärnssida för foderbildande
(41) karm.Brytskydd på anslagssida för foderbildande karm (41).
Brytskydd på gångjärnssida för ej foderbildande karm (42). Dörren bör monteras försänkt i vägglivet.


Allmänt: Branddörr S30 med brytskydd lämpar sig väl till allmänna utrymmen i t ex flerbostadshus och andra utrymmen där krav på brandgastäthet och risk för inbrott finns. Dörren utgör ett effektivt inbrottsskydd och har även fördelar ur förvaltningssynpunkt.

Brytskydd S60

Dalocs branddörr S60 utrustad med brytskydd förhindrar effektivt inbrott i t ex källar- och vindsförråd. Även dörrar för sektionsindelning av förråd bör utrustas med brytskydd. För ytterligare höjd säkerhet, t ex butiker mm, rekommenderas säkerhetsdörr S63 eller någon av våra högsäkerhetsdörrar S93, S94 och S95.Brytskydd på gångjärnssida för foderbildande
(31) karm.


Parbladig dörr med brytskydd på gångjärnssida.

Allmänt: Branddörr S 60 med brytskydd lämpar sig väl till allmänna utrymmen i t ex flerbostadshus och andra utrymmen där risk för inbrott finns. Dörren utgör ett effektivt inbrottsskydd och har fördelar även ur förvaltningssynpunkt.
Brytskydd på gångjärnssida för icke foderbildande karm. Dörren bör monteras försänkt i vägglivet.


Brytskydd på anslagssida.

Dalocs brytskydd till dörr S 60 är konstruerat för att fungera ihop med dubbelfallås. För utåtgående dörrar bildar dubbar, som löper in i karmen, ett svårforcerat förband mellan dörrblad och karm. Karmen klossas enkelt och effektivt mot vägg med den i säkerhetsslutblecket integrerade ställskruven som låser ut mot vägg.