Förstärk din branddörr!

En branddörr skyddar enbart mot just brand. Minimikravet är 60 minuter. Det gör alla våra branddörrar.

Men den ger inget inbrottsskydd och den dämpar inte ljud.
En branddörr skyddar enbart mot just brand. Minimikravet är 60 minuter. Det gör alla våra branddörrar.

Men den ger inget inbrottsskydd och den dämpar inte ljud.

Med en säkerhetsdörr får du lika bra brandskydd (gäller ej dörr med brevinkast) och dessutom fullt inbrottsskydd och full ljuddämpning.


Vi kan förstärka din branddörr med brytskydd och vår mönsterskyddade cylinderring.

En förhöjd karm ger ytterligare skydd.
En branddörr bör vara typgodkänd. Det innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd med typgodkännandeskylt. Är den dessutom korrekt monterad har branddörren den kvalitet som krävs.Cylinderring i seghärdat stål
Vi nöjer oss inte med standardlösningar i våra dörrar. Den här cylinderringen i seghärdat stål är i det närmaste omöjlig att forcera. Vi har tagit fram den själva. Se den i vår utställning!

Cylinderringen uppfyller kraven för klass 4 dörrar enl. SSF 3522:2015
Som ledande leverantör av branddörrar kan vi guida dig till rätt branddörr oavsett dina behov.

Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt i nästa projekt.